บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด (ECOTECH WATER SYSTEMS CO.,LTD)

ริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ด้วยความมุ่งมั่นผลิต และนำเข้าเคมีเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับดูแลระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling-Chiller), ระบบหม้อไอน้ำ (Boiler), Condensate, Reverse Osmosis (RO), Softener, ระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

นอกจากนี้ Ecotech ยังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบติดตั้ง ระบบกรองน้ำใช้, ระบบ Sand filter, Carbon filter, Reverse Osmosis (RO), Demineralization (DI) , ระบบประปา, ระบบน้ำดื่ม และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง

ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (Laboratory) ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์คุณภาพต่าง ๆ ของน้ำใช้ น้ำดื่ม และน้ำเสีย ทั้งด้านเคมีและชีวภาพ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทีมงานวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ

 

บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

เลขที่ 20 ซอยเคหะร่มเกล้า 74 แยก 6 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yaek 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

Tel: 02-108 6468-9, Fax: 02-061 2809

 Mobile: 086-340 8368

e-mail: ecotech@ecotechthailand.com