เคมีคูลลิ่ง น้ำยาป้องกันตะกรัน สำหรับ
Cooling Tower & Evaporator

เคมีคูลลิ่ง น้ำยาป้องกันตะกรัน ของเราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
Our Chemicals can solve these problems

Corrosion Problems

Scale Problems

Biocide and Algae Problems

Cooling Tower & Evaporator

Food Grade Chemicals

 • Chemical for Antiscale & Corrosion
  • NAWA Cool 133 (Registration No.: 158768)
 • Chemical for Disinfection
  • NAWA Cool 265 (Registration No.: 158769)
 • Chemical for Biocide and Algae
  • NAWA Treat 365 (Registration No.: 159001)

General Chemicals

 •  Chemical for Antiscale & Corrosion
  • ECC 134
 •  Chemical for Biocide and Algae
  • ECC 400
 • Chemical for Close Circuit Corrosion Inhibitor (Chiller)
  • ECC 6550